Poradnia psychoterapeutyczna

Psychoterapia, wsparcie psychologiczne w kryzysach i nawrotach depresji, terapia uzależnień od alkoholu, narkotyków, seksu i hazardu, psychoterapia współuzależnienia i nadużywania alkoholu – Warszawska 34, IIIp.,  tel. 607 117 979  (Pracownia Psychoterapii INTEGRA)

Redukcja nawrotów depresji, stresu i lęku.

Pracownia Łagodzenia Stresu i Nawrotów to białostocka poradnia psychoterapeutyczna prowadzona przez doświadczonego psychoterapeutę – Jacka Chmielewskiego – psychologa, certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień oraz nauczyciela MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) certyfikat IMA.

Specjalnością poradni psychoterapeutycznej jest terapia uzależnień oraz program łagodzenia stresu z wykorzystaniem możliwości medytacyjnego treningu uważności i pracy z ciałem.